Tel. +387 51 241 535;    Fax. +387 51 216 364;    Email: support@spinter.net

SPINTER WEB HOSTING SERVIS

SPINTER WEB HOSTING SERVIS predstavlja najefikasniji način da predstavite sebe, Vašu djelatnost, proizvode i usluge kupcima i poslovnim partnerima širom svijeta.

Svima koji žele pouzdan i profesionalan web hosting servis nudimo nekoliko standardnih paketa prilagođenih svim budžetima i potrebama:

WEB Hosting paketi

BASIC PAKET
Godišnja cijena 25 KM
LARGE PAKET
Godišnja cijena 70 KM
MAXI PAKET
Godišnja cijena 180 KM

Napomena:  korisnik  uz  “Large”  ili  “Maksi”  hosting  paket  dobija  besplatnu  registraciju  ili produženje jednog domena (.com, .net, .org, .info ili .biz)

U cijene nije uključen PDV (17%)

Svi Web hosting paketi uključuju:

ADMINISTRACIJA

E-MAIL

Scroll to top